Tvorba loga podle archetypů

vytvořím vám logo podle archetypu

Jak vám pomůžu s tvorbou loga podle archetypů

Seznámím se s vaší představou značky

Během  rozhovorů nad vašimi poznámkami se dobereme toho, jak vy sami vidíte svoji značku. Tuto představu pak zkonfrontuju se svými závěry, nakolik vaše tržní nabídka ladí s vaší představou značky.  

Přiřadím ke značce vhodný archetyp

Nejdřív si vyjasníme nesrovnalostí ohledně vaší představy značky a působení vaší tržní nabídky. Poté vám navrhnu, se kterým konkrétním archetypem, případně mixem archetypů, vaši značku spojit. 

Vytvořím vám
vhodné logo 

Z palety, která dopovídá zvolenému archetypu, vyberu vhodná písma a barevnosti a vytvořím funkční logo. Podle vašich potřeb se pak pustím do tvorby dalších položek vizuální identity, jako jsou šablona webu, vizitky... 

Seznámím se s vaší představou značky

Během  rozhovorů nad vašimi poznámkami se dobereme toho, jak vy sami vidíte svoji značku. Tuto představu pak zkonfrontuju se svými závěry, nakolik vaše tržní nabídka ladí s vaší představou značky.  

Přiřadím ke značce vhodný archetyp

Nejdřív si vyjasníme nesrovnalostí ohledně vaší představy značky a působení vaší tržní nabídky. Poté vám navrhnu, se kterým konkrétním archetypem, případně mixem archetypů, vaši značku spojit. 

Vytvořím vám
vhodné logo

Z palety, která dopovídá zvolenému archetypu, vyberu vhodná písma a barevnosti a vytvořím funkční logo. Podle vašich potřeb se pak pustím do tvorby dalších položek vizuální identity, jako jsou šablona webu, vizitky... 

Proč některé značky táhnou a jiné ne? A přitom nejde o kvalitu produktů za nimi. Vaše značka lidi táhne? Přečtěte si tento článek. Možná vám ušetří ohromné prostředky do komunikace značky.  

Co jsou to archetypy

Archetypy jsou vrozené obrazy a vzorce chování. Obecně jsou kulturně i dobově nezávislé. V každé kultuře a době ale nabývají určitou podobu. Dobře to lze pochopit na archetypu hrdiny. Podle toho, v jaké jsme době a kultuře, se setkáváme s jeho různými podobami. Hrdinou se tak stává středověký rytíř, pistolník na divokém západě, voják osvoboditel v druhé světové válce, důlní záchranář a podobně.  

Význam archetypů je zásadní. Uplatňují se kulturně (v umění, v politice, v obchodě) ale i v psychice jednotlivce. Dá se říct, že archetypy představují pomyslné kosti kostry naší duše, díky které můžeme psychicky správně fungovat. S teorií archetypů přišel švýcarský psychiatr C. G. Jung, známý mj. tím, že rozlišil extravertní a introvertní prožívání a chování. 

Při problému jedince s určitými archetypy dochází k psychickým problémům až k onemocněním. Proto se každý člověk přirozeně snaží se svým vnitřním světem archetypů dobře vycházet. A přirozeně - v podstatě instinktivně - tíhne k určitým z nich. To se výrazně projevuje v lidském chování. Podle svých archetypálních preferencí si člověk vybírá svou práci, partnery, kupuje domy, zboží a služby

S myšlenkou archetypů značek přišly autorky Margaret Mark a Carol Pearson v knize Hrdina nebo psanec. V návaznosti na Jungovy archatypy popsaly 12 archetypů silné identity a jejich svázanost s určitými typy produktů. 

Podle svých archetypálních preferencí si člověk vybírá svou práci, partnery, kupuje domy, zboží a služby. 

Co je cílem archetypálního brandingu a marketingu?

Někdo si pořídí raději BMW, jiný Audi a další třeba Volvo. Proč? Protože s danou značnou vnitřně - na hlubší úrovni - souzní. Kdo jezdí v BMW, ten by se necítil ve Volvu svůj.

Jednoduše: každá dobrá zavedená značka má svoji duši. A podle toho na ni lidi nahlížejí. A buď je pro ně ta pravá nebo upřednostní jinou. Ale každý má nějaké své oblíbené značky. 

Cílem je, aby vaše značka a produkty působily nerozporně a zároveň v napojení na určitý vhodný archetyp. Jakmile toto máte, můžete začít vyprávět příběhy, které vám vaši klienti uvěří a které budou rádi poslouchat. Váš vztah s klienty se bude prohlubovat sám od sebe. Vaše komunikace s nimi bude jasnější a efektivnější. Vaše značka se stane jejich oblíbenou. Tím získáte obrovskou výhodu oproti konkurenci, která si s archetypálním brandingem a následným marketingem nedala tu práci. Vaše značka se stane známější a hodnotnější. 

Cílem je, aby vaše značka a produkty působily nerozporně a zároveň v napojení na určitý vhodný archetyp.

Jak na to

Nejdříve se uvědomte, že v dnešním západním světě si mnoho lidí pomocí značek buduje svou identitu a prestiž. Značky tak suplují dřívější autority, vyhovují našim potřebám a touhám. Lidé se tak svým způsobem značkám dobrovolně přizpůsobují a přistupují na jejich hru, příběhy, způsob života.

Lze říct, že na lidi působí ty značky, které mají své charisma, a lidi tomuto charisma přirozeně rozumí a podléhají mu na nevědomé úrovni.  

Lidé naopak nechtějí být nijak spojováni se značkami, které v nich budí jakoukoli nelibost. To může být cokoli, často ale nesoulad mezi tím, jak značka vystupuje a jaké nabízí produkty. Například značka, která vystupuje jako luxusní a přitom nabízí nekvalitní produkty, nebude působit seriozně. Přitom by stačilo, aby značka přiznala svou podstatu, a všechno může být jinak. 

Zároveň musíte stále myslet na to, že se svou značkou nikdy nazalíbíte všem. Je třeba si určit cílové skupiny a nesnažit se marketingovým a komunikačním mixem oslovit lidi s protichůdným smýšlením a hodnotami.

Podstatné je především to, aby lidé podle vaší značky hned poznali, co mohou čekat, a aby se toto jejich očekávání naplnilo. 

Každý známe značku Harley Davidson. Co se nám s ní hned vybaví? Nejspíš to půjde vyjádřit slovy rebelie, vzdor, nespoutanost. Že tuto značku takto vnímáme není samosebou. Vedení Harley Davidson na tom usilovně pracuje tím, že pouští do světa jen takové zprávy, které podobné představy vyvolávají. A aby to mohli dělat konzistentně, potřebují mít přesně definovanou pomyslnou osobu, která značku ztelesňuje. V tomto případě je to archetyp rebela.

Aby byla vaše značka také tak jednoznačná a čitelná pro zákazníky, potřebujete si jasně určit archetyp, který se k ní hodí - který bude ztělesněním její duše. 

Podstatné je především to, aby lidé podle vaší značky hned poznali, co mohou čekat, a aby se toto jejich očekávání naplnilo. 

Jak si vybrat archetyp své značky?

Výběr archetypu nebývá snadná věc. Mnohdy budete váhat mezi dvěma nebo třemi možnostmi. V tomto případě rozhodně platí zásada víc hlav víc ví. A čím jsou ty hlavy profesionálnější, tím lépe.

Jako rozhodovatel byste měli mít svou představu o své značce co nejlépe popsanou. Na papír sepište co nejdetailněji, co vás v té souvislosti napadne. Mohou to být souvislé věty, ale stačí jednotlivá slova, podstatná a přídavná jména. Pište své dojmy, asociace, i to, čemu by se to mělo podobat. 

Pomoct vám může představit si situaci v baru, kde se sejde spousta různých známých značek, jako kdyby to byli lidé. Jak by vypadala vaše značka? Jak by byla oblečená? S jakými značkami by se bavila? Kam by zapadla? Byla by muž, nebo žena? 

Potom požádejte o popis vaší značky své společníky a management a udělejte na to téma brandstorming. Na něm si svou představu ujasněte a na nový papír sepiště, k čemu jste došli. Pak můžete věc předat svému schopnému markeťákovi, případně brand managerovi. 

Je třeba si uvědomit, že člověk zevnitř firmy vnímá výrobky a vystupování firmy navenek zcela odlišně než zákazník nebo kdokoli zvnějšku. 

Úkolem vašeho markeťáka tak bude provádět kvalitativné výzkumy a dobrat toho správného archetypu. 

V tom ohledu bude externí odborník v mnohem lepší situaci, protože se na značku dívá nazaujatou optikou. Optimální je celý tým odborníků. Pochopitelně, takové řešení si nemůže každá firma dovolit. 

Když už jednou máte svou značku ukotvenou v určitém archetypu, dbejte na to, aby se mu nevzdálila. Mějte stále na mysli, koho vaše značka představuje, komunikujte jakoby jejími ústy a oslovujte ty, o kterých uváženě předpokládáte, že budou naslouchat.  

Ideální je přiřadit značku určitému archetypu hned při vzniku značky, tedy ještě než začnete vytvářet brand identitu. Vyhnete se tak spoustě neporozumění až hluchoty ze strany klientů, nepochopení hodnoty, kterou značka přináší. Naštěstí lze značku kdykoli rebrandovat, upravit do podoby srozumitelné a přijímané zákazníky. To může zahrnovat například změnu loga, změnu příběhu spjatého se značkou nebo změnu výběru komunikačních kanálů.

Když už jednou máte svou značku ukotvenou v určitém archetypu, dbejte na to, aby se mu nevzdálila.

Co jsou to archetypy

Archetypy jsou vrozené obrazy a vzorce chování. Obecně jsou kulturně i dobově nezávislé. V každé kultuře a době ale nabývají určitou podobu. Dobře to lze pochopit na archetypu hrdiny. Podle toho, v jaké jsme době a kultuře, se setkáváme s jeho různými podobami. Hrdinou se tak stává středověký rytíř, pistolník na divokém západě, voják osvoboditel v druhé světové válce, důlní záchranář a podobně.  

Význam archetypů je zásadní. Uplatňují se kulturně (v umění, v politice, v obchodě) ale i v psychice jednotlivce. Dá se říct, že archetypy představují pomyslné kosti kostry naší duše, díky které můžeme psychicky správně fungovat. S teorií archetypů přišel švýcarský psychiatr C. G. Jung, známý mj. tím, že rozlišil extravertní a introvertní prožívání a chování. 

Při problému jedince s určitými archetypy dochází k psychickým problémům až k onemocněním. Proto se každý člověk přirozeně snaží se svým vnitřním světem archetypů dobře vycházet. A přirozeně - v podstatě instinktivně - tíhne k určitým z nich. To se výrazně projevuje v lidském chování. Podle svých archetypálních preferencí si člověk vybírá svou práci, partnery, kupuje domy, zboží a služby

S myšlenkou archetypů značek přišly autorky Margaret Mark a Carol Pearson v knize Hrdina nebo psanec. V návaznosti na Jungovy archatypy popsaly 12 archetypů silné identity a jejich svázanost s určitými typy produktů. 

Podle svých archetypálních preferencí si člověk vybírá svou práci, partnery, kupuje domy, zboží a služby. 

Co je cílem archetypálního brandingu a marketingu?

Někdo si pořídí raději BMW, jiný Audi a další třeba Volvo. Proč? Protože s danou značnou vnitřně - na hlubší úrovni - souzní. Kdo jezdí v BMW, ten by se necítil ve Volvu svůj.

Jednoduše: každá dobrá zavedená značka má svoji duši. A podle toho na ni lidi nahlížejí. A buď je pro ně ta pravá nebo upřednostní jinou. Ale každý má nějaké své oblíbené značky. 

Cílem je, aby vaše značka a produkty působily nerozporně a zároveň v napojení na určitý vhodný archetyp. Jakmile toto máte, můžete začít vyprávět příběhy, které vám vaši klienti uvěří a které budou rádi poslouchat. Váš vztah s klienty se bude prohlubovat sám od sebe. Vaše komunikace s nimi bude jasnější a efektivnější. Vaše značka se stane jejich oblíbenou. Tím získáte obrovskou výhodu oproti konkurenci, která si s archetypálním brandingem a následným marketingem nedala tu práci. Vaše značka se stane známější a hodnotnější. 

Cílem je, aby vaše značka a produkty působily nerozporně a zároveň v napojení na určitý vhodný archetyp.

Jak na to

Nejdříve se uvědomte, že v dnešním západním světě si mnoho lidí pomocí značek buduje svou identitu a prestiž. Značky tak suplují dřívější autority, vyhovují našim potřebám a touhám. Lidé se tak svým způsobem značkám dobrovolně přizpůsobují a přistupují na jejich hru, příběhy, způsob života.

Lze říct, že na lidi působí ty značky, které mají své charisma, a lidi tomuto charisma přirozeně rozumí a podléhají mu na nevědomé úrovni.  

Lidé naopak nechtějí být nijak spojováni se značkami, které v nich budí jakoukoli nelibost. To může být cokoli, často ale nesoulad mezi tím, jak značka vystupuje a jaké nabízí produkty. Například značka, která vystupuje jako luxusní a přitom nabízí nekvalitní produkty, nebude působit seriozně. Přitom by stačilo, aby značka přiznala svou podstatu, a všechno může být jinak. 

Zároveň musíte stále myslet na to, že se svou značkou nikdy nazalíbíte všem. Je třeba si určit cílové skupiny a nesnažit se marketingovým a komunikačním mixem oslovit lidi s protichůdným smýšlením a hodnotami.

Podstatné je především to, aby lidé podle vaší značky hned poznali, co mohou čekat, a aby se toto jejich očekávání naplnilo. 

Každý známe značku Harley Davidson. Co se nám s ní hned vybaví? Nejspíš to půjde vyjádřit slovy rebelie, vzdor, nespoutanost. Že tuto značku takto vnímáme není samosebou. Vedení Harley Davidson na tom usilovně pracuje tím, že pouští do světa jen takové zprávy, které podobné představy vyvolávají. A aby to mohli dělat konzistentně, potřebují mít přesně definovanou pomyslnou osobu, která značku ztelesňuje. V tomto případě je to archetyp rebela.

Aby byla vaše značka také tak jednoznačná a čitelná pro zákazníky, potřebujete si jasně určit archetyp, který se k ní hodí - který bude ztělesněním její duše. 

Podstatné je především to, aby lidé podle vaší značky hned poznali, co mohou čekat, a aby se toto jejich očekávání naplnilo. 

Jak si vybrat archetyp své značky?

Výběr archetypu nebývá snadná věc. Mnohdy budete váhat mezi dvěma nebo třemi možnostmi. V tomto případě rozhodně platí zásada víc hlav víc ví. A čím jsou ty hlavy profesionálnější, tím lépe.

Jako rozhodovatel byste měli mít svou představu o své značce co nejlépe popsanou. Na papír sepište co nejdetailněji, co vás v té souvislosti napadne. Mohou to být souvislé věty, ale stačí jednotlivá slova, podstatná a přídavná jména. Pište své dojmy, asociace, i to, čemu by se to mělo podobat. 

Pomoct vám může představit si situaci v baru, kde se sejde spousta různých známých značek, jako kdyby to byli lidé. Jak by vypadala vaše značka? Jak by byla oblečená? S jakými značkami by se bavila? Kam by zapadla? Byla by muž, nebo žena? 

Potom požádejte o popis vaší značky své společníky a management a udělejte na to téma brandstorming. Na něm si svou představu ujasněte a na nový papír sepiště, k čemu jste došli. Pak můžete věc předat svému schopnému markeťákovi, případně brand managerovi. 

Je třeba si uvědomit, že člověk zevnitř firmy vnímá výrobky a vystupování firmy navenek zcela odlišně než zákazník nebo kdokoli zvnějšku. 

Úkolem vašeho markeťáka tak bude provádět kvalitativné výzkumy a dobrat toho správného archetypu. 

V tom ohledu bude externí odborník v mnohem lepší situaci, protože se na značku dívá nazaujatou optikou. Optimální je celý tým odborníků. Pochopitelně, takové řešení si nemůže každá firma dovolit. 

Když už jednou máte svou značku ukotvenou v určitém archetypu, dbejte na to, aby se mu nevzdálila. Mějte stále na mysli, koho vaše značka představuje, komunikujte jakoby jejími ústy a oslovujte ty, o kterých uváženě předpokládáte, že budou naslouchat.  

Ideální je přiřadit značku určitému archetypu hned při vzniku značky, tedy ještě než začněte vytvářet brand identitu. Vyhnete se tak spoustě neporozumění až hluchoty ze strany klientů, nepochopení hodnoty, kterou značka přináší. Naštěstí lze značku kdykoli rebrandovat, upravit do podoby srozumitelné a přijímané zákazníky. To může zahrnovat například změnu loga, změnu příběhu spjatého se značkou nebo změnu výběru komunikačních kanálů.

Když už jednou máte svou značku ukotvenou v určitém archetypu, dbejte na to, aby se mu nevzdálila.

Poslechněte si v klidu rozhovor o archetypech značky.  Zjistěte, co potřebujete.  

Zde níže je kvalitní vysvětlení v angličtině.  Zjistěte, co potřebujete.  

Identifikujte se s archetypem

Vzájemné vztahy archetypů

Vzájemné vztahy archetypů

12 archetypů silné identity lze podle čtyř základních charakteristik rozmístit v pomyslném kruhu. 

12 archetypů silné identity lze podle čtyř základních charakteristik rozmístit v pomyslném kruhu. 

Ideální je, když se najdete v jednom archetypu, ale je možné, že se najdete ve dvou a více archetypech.

Ideální je, když se najdete v jednom archetypu, ale je možné, že se najdete ve dvou a více archetypech.

3 archetypy stability a kontroly

Obavy zákazníka: finanční krach, nemoc, neřízený chaos
V čem pomáhají lidem: cítit se v bezpečí

Obavy zákazníka: finanční krach, nemoc, neřízený chaos
V čem pomáhají lidem: cítit se v bezpečí

Pečovatelka, služebník

Motto:
Pečuju o druhé
a zajišťuju jim bezpečí.

Pečovatel je soucitný a velkorysý. Vyzařuje z něj vnitřní stabilita a projevuje velkou empatii. Jeho touhou je chránit druhé a zajišťovat jim péči a pohodlí. Tento archetyp je typický pro spostu značek nabízejích produkty pro zdraví, výživu a děti. Ve své obětavosti může zacházet do extrému.

Známé značky:
Johnson & Johnson, Pampers, Volvo

Vládce, vůdce

Motto:
Řídím, udávám
pravidla a řád

Vládce má vůdcovské schopností a rád vše kontroluje a řídí. Vládne pevnou rukou, avšak umí být schovívavý. Jeho cílem je vytvořit prosperující společenství, v jehož čele stojí. Může to být rodina, firma, komunita. Má přirozenou autoritu, budí respekt a užíví si všeobecného uznání za své zásluhy. Bere na sebe mimořádnou odpovědnost. Jeho slabostí bývá panovačnost. 

Známé značky:
Rolex, Mercedes, Luis Vuitton

Tvůrce, umělec

Motto:
Vytvářím něco
jedinečnného,
co tu ještě nebylo.

Tvůrce vytváří něco z ničeho. Vychází ze své vize, z představ, které pak pomocí své kreativity zhmotňuje v realitu. Má touhu vytvářet věci, které vydrží. Naplňuje ho sebevyjádření. V lidech kolem sebe oživuje a podporuje chuť jít svou cestou a být také kreativní. Kam vkročí, tam lidi okouzlí, inspiruje. Jeho slabinou je tendence příliš se odtrhávat od reality. 

Známé značky:
Lego, Canon, Youtube, Apple

3 archetypy sounáležitosti a potěšení

Obavy zákazníka: vyhnanství, osiření, opuštěnost, pohlcení
V čem pomáhají lidem: milovat, být součástí komunity

Obavy zákazníka: vyhnanství, osiření, opuštěnost, pohlcení
V čem pomáhají lidem: milovat, být součástí komunity

Jeden z nás, chlap odvedle

Motto:
Jsme si podobní,
a proto si rozumíme.

"Jeden z nás" dává všem nestále nejevo, že jsme na jedné lodi a není tedy důvod se jeden od druhého distancovat. Rád někam patří a svou sounáležitost dává navenek znát. Je rovnostářský, upřímný a hodně s lidmi komunikuje. Neváhá druhým pomoct. Chová se prostě, ani svým chováním ani svým vzhledem nijak nevybočuje. Jeho slabinou je tendence být prostě v pohodě a splynout s davem. 

Známé značky:
Hornbach, Levis, eBay

Klaun, bavič

Motto:
Přináším pocit,
že život je zábava.

Motivací klauna je užívat si života, žít v přítomnosti a bavit sebe i všechny kolem. Každý okamžik je pro něho jedinečnou příležitostí jak se blýsknout a udělat svět veselejším. Bývá vtipným za všech okolností. Co nesníší je nuda a stereotyp. Bojuje proti nim vždy nenásilně humorem a hrou. 

Známé značky:
Skittles, Klarstein, Fanta, Dorritos

Milenec

Motto:
Dávám pocit lásky.

Milenec touží především po splynutí a tomu podřizuje vše ostatní. Aby k sobě druhé přitáhnul, snaží se být neodolatelný. Vábit a okouzlovat je jeho přirozeností. Ve vztahu bývá oddaný a smyslný. SVou vášeň však nechová jen k lidem, ale ke všemu, s čím přijde do styku: ke své práci, k věcem, které ho obklopují, k přírodě. Bývá také estétem. Chce těšit a být potěšen. 

Známé značky:
Chanel, Ferrero Rocher

3 archetypy risku a mistrovství

Obavy zákazníka: nevýkonnost, impotence, bezmocnost
V čem pomáhají lidem: dosíhnout mistrovství

Obavy zákazníka: nevýkonnost, impotence, bezmocnost
V čem pomáhají lidem: dosíhnout mistrovství

Hrdina, bojovník

Motto:
Jsem odvážný
a čelím výzvám.

Hrdina je osobou neodkladných činů. Chce všem ukázat, co v něm je. Nic pro něho neznamená překážku a neváhá kdykoli riskovat i vlastní život. Za jeho touhou vyniknout je vždy snaha zlepšit svět. Cení si energie, disciplíny a ambicí a podporuje je u druhých. Jeho slabinou může být arogance.

Známé značky:
Nike, Snickers, FedEx

Rebel, psanec

Motto:
Porušuju pravidla a řád

Psanec je zde pro to, aby ničil staré nefunkční pořádky. Nesnáší nic, co jakkoli omezuje jeho svobodu, a proti jakýmkoli náznakům svázání se hned bouří. Ignoruje všechny společenské normy. Pravidla a řád jsou tu od toho, aby se porušovala. Vyzává k rebelanství až k revoluci. Bývá drsný, šokující, ale vždy upřímný. Neváhá stát v první linii a riskovat svůj život. 

Známé značky:
Harley Davidson, Virgin, MTV

Kouzelník, vizionář

Motto:
Vytvářím změnu.

Kouzelník je rozený vizionář poháněn touhou poznat základné principy fungování světa a vesmíru. Věří, že pokud do nich  nahlédne a ovládne je, získá neomezenou schopnost změnit jakoukoli část světa, jak ho známe dnes. Přirozeně jde vždy do podstaty problému, hledá prvotní příčiny a snaží se nastavit účinné systémy prospěšné pro všechny. Chce tak uskutečnit své sny. 

Známé značky:
Walt Disney, Polaroid

3 archetypy nezávislosti a sebenaplnění

Obavy zákazníka: chycení do pasti, zaprodanost, prázdnota
V čem pomáhají lidem: nalézt štěstí

Obavy zákazníka: chycení do pasti, zaprodanost, prázdnota
V čem pomáhají lidem: nalézt štěstí

Objevitel, průzkumník

Motto:
Jsem nezávislý,
abych věci zkoumal.

Objevitel je nezávislý. Svoboda je mu největší hodnotou. Umožňuje mu bez omezení poznávat nové cesty, zkoumat, získávat nové zážitky a unikat nudě. Poznávání je pro něho dobrodružstvím. Je věčným hledačem upřímným sám k sobě. Jeho slabinou může být tendence k bezcílnému putování neprobádanými cestami.

Známé značky:
The North Face, Patagonia, Jeep

Mudrc, učitel, expert

Motto:
Poznávám věci
a předávám své zkušenosti

Mudrc hledá pravdu. Cílem je mu porozumět uspořádání světa, tomu, jak věci fungují. Prostředkem k tomu mu bývá přirozená inteligence, souhrn všech existujících poznatků, k nimž lidé dospěli, a dále analytické nástroje, které dokáže sám využít. Jeho slabinou bývá tendence věci příliš studovat a vyhýbat se jednání. 

Známé značky:
Google, The Wallstreet Journal

Neviňátko, neposkvrněný

Motto:
Dávám pocit víry
v život a krásu

Neviňátko je rozený šťastlivec. Vnímá na věcech vždy to lepší a svůj optimismus předává dál. Dělá jen věci, o kterých je přesvědčen, že prospějí jak jemu tak ostatním. Zasazuje se za všeobecný mír a pohodu všech bytostí světa. Obklopuje se krásou. Je předvídatelný a cítíte z něj jistotou a radost, že je sám sebou. Jeho slabostí je naivita. 

Známé značky:
Coca Cola, Dove

Cena

Hodinová sazba

600 Kč

vč. DPH

Cena za projekt

Zpravidla stanovuju cenu
podle rozsahu projektu.

Dejte mi vědět,
co všechno potřebujete,
a já vám zašlu nabídku.

Možností je i stanovení
rozsahu prací
podle rozpočtu.

Cena

Hodinová sazba

600 Kč

vč. DPH

Cena za projekt

Zpravidla stanovuju cenu podle rozsahu projektu.

Dejte mi vědět, co všechno potřebujete, a já vám zašlu nabídku.

Možností je i stanovení rozsahu prací podle rozpočtu.

Aktuální nabídka

Nechejte si
vytvořit logo
na základě
archetypové analýzy
za 21.990 Kč 

Aktuální nabídka

Nechejte si vytvořit logo na základě archetypové analýzy
za 21.990 Kč 

Máte dotaz?

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.