nezávislá soukromá laboratoř, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

nezávislá soukromá laboratoř, akreditovaná
Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

NABÍDKA SLUŽEB

Základní chemické rozbory potravin a krmiv, Stanovení vitaminů, Stanovení nutričně významných látek.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - SZPI, Státní veterinární správa ČR, Státní ústav pro kontrolu léčiv ...

CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ

Platné certifikáty a osvědčení pro systémy jakosti a další ...

 

VŠECHNY

KONTAKTY

Obchodní kontakt, Mapa, Objednávkový formulář, Kontaktní osoby ...

 

O NÁS

O NÁS

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 • EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je nezávislá soukromá laboratoř, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s., provozující analytickou a poradenskou činnost pro výrobce a dovozce potravin a krmiv a v oblasti životního prostředí.
 • EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je držitelem Certifikátu správné výrobní praxe vydaného SÚKL v rozsahu fyzikálního, fyzikálně-chemického a chemického zkoušení léčiv. Kontrolní laboratoř s evidenčním číslem SÚKL 537.
 • EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je držitelem povolení k provádění veterinárně-diagnostické činnosti podle veterinárního zákona, vydaného Státní veterinární správou ČR.
 • EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. má uzavřenou dohodu o spolupráci na úseku ověřování kvality výrobků a jejich označování značkou "Klas A" se Sdružením pro Cenu České republiky za jakost.
 • EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. je nezávislá soukromá laboratoř, externě spolupracující se SZPI.

ZÁKAZNÍK EKOCENTRA

 • Firmy zabývající se dovozem, vývozem, výrobou, zpracováním, skladováním a prodejem potravin, potravních doplňků, krmiv a krmných směsí.
 • Státní orgány s působností v oblasti životního prostředí nebo státního dozoru nad potravinami.
 • Výrobci, distributoři léčiv – zkoušky podle platných předpisů ČL, Ph. Eur., USP, NF, WHITEHALL a dalších.
  Lékárny vyžadující zkoušky dle ČL.
 • Certifikované osoby vykonávající činnost v oblasti certifikace potravin a krmiv.

ANALYZOVANÉ MATERIÁLY

 • Potraviny a potravinářské suroviny, potravní doplňky, ostatní biologické materiály, léčiva, kosmetika, krmiva a doplňky krmiv, zeminy a vody.

PROTOKOLY, ATESTY A VÝSLEDKY ANALÝZ LABORATOŘE EKOCENTRUM OVALAB, s.r.o. SLOUŽÍ JAKO PODKLAD:

 • osvědčující jakost a hygienickou nezávadnost výrobků a surovin pro tuzemské a zahraniční výrobce, prodejce a dovozce
 • pro vydání značky "Klas A"
 • pro zabezpečení systému jakosti – HACCP výrobců potravin
 • výrobcům a dovozcům potravin, krmiv a surovin k zabezpečení výrobní jistoty na úseku péče o hygienickou jakost
 • při schvalování vybraných potravních doplňků orgány Ministerstva zdravotnictví
 • při kontrole výroby léčiv a kontrole vstupních surovin na jejich výrobu
 • K soudně-znaleckým posudkům v oboru potravinářství, ekotoxikologie, chemie se specializací na analytickou činnost.